ANKOMST OG AVREISE Solnes Senja. April 2022. jps

                             

Det er montert en TeleControl- enhet i hytta som har mobilnummer + 47 970 33 581.

Med tilgang til TeleControl kan forskjellige funksjoner styres:

Sjekk at alarmen er slått av. (Send #av eller ring JPS, 91893523/Harald, 95124100/Jarl, 92616366)

Det vanlige er å sette på varme et døgn før man ankommer. Send fra mobiltelefon kommando: #varme på til 97033581. Stuen nordvest varmes opp.

De som ikke har tilgang: Ring, se ovenfor, for å få satt på varme og låst opp.

Med tilgang; send #O5 3, døren åpner i ca 3 sek. På innsiden, sperr låsen med en hendel. Det er også en åpningsknapp på innsiden. Under sikringsskapet i gangen er et styringspanel.

Trykk på alle knappene unntatt G3 *1), tining av vann. Knappene må være mens man er på hytta. Skru termostat for bad til 22 gr., badegulv varmes opp.

Trykknappfunksjoner på panelet og SMS kommandoer/maler:

 

Knapper.                                                                      SMS

#AV/#PÅ Slår av/på alarmer, ankomst/avreise:

#O5 3. Hoveddøren åpnes i 3 sek

G1. Slå på/av strøm til gar. og vaskerom:                   #Gar og vask PÅ/AV  (Bilbatt lades, hvis lader tilkoblet)

G2. Slå på/av varme til stue nord.                               #Varme PÅ/AV                   

G3. Slå på/av tining av vannledning:                           #Tining/Tining AV              

G4. Slå på/av varmtvannstank:                                    #V Tank PÅ/AV

G5. Slå på/av hoved vannkran i kum:                          #Vann PÅ/AV          

G6. Slå på/av strøm til kjk, lys og varme                    #O3 1(SMS virker ikke når KJK PÅ), men G6 virker.

                                                                                    #Temperatur. Temperaturer og status på utgangene fås (O, 8 releer).

 

Tekstboks: Med alle knappene operert, utenom G3, blir stue, entre, bod og varmt- vannstank varmet opp. Vann på og strøm til garasje og vaskerom.
Hytten er klar til bruk.
Koble inn dekoder for Riks TV og NRK kanaler på HDMI 1. Ellers benytt App for TV kanaler via mobil/internett og HDMI 2 som er tilkoblet en Crome Cast adapter og velg familiestue.

 j0432687,j0432687,j0432687,j0432687,j0432687,j0432687

 

 

Avreise:

Steng vannet ved å trykke G5 knappen i god tid før avreise (ca en times tid).

Skyll ned på do så sisternen blir tom. Avtappningsslusene under kjkbenken tømmer hovedvannrøret, men skru opp utekranen nedenfor terrassen, da tømmes vannrøret raskere,

Steng utekranen når det er tomt. Hovedvannrøret har varmekabler og kan tines *1).

Skru termostaten for bad ned til 5 el 10 gr.

Fyll litt olje i do så det blir en film og legg på lokket. (Olje står på flaske i boden).

Fyll deretter litt olje i vaskene på toalett, i benkavløpet i vaskerom og på kjøkkenet.

Dette er for å unngå fordamping av vann og dermed unngå lukt fra kloakk.

Tøm kjøleskapet, ta ut kontakten og la kjøleskapdør på kjøkken stå åpen. Dra for gardiner

La dørene til vaskerom og bad stå litt åpen. Lukk dørene til soverom og kjøkken.

Hvis noe er satt på med mobil; send #varme av, #v tank av og #gar og vask av til 97033581. Slå av alle knapper på styringspanelet.

Hvis problem; ring og snakk med Jan P/Harald/Jarl. Send til slutt kommando #temperatur til 97033581 og sjekk om alle O utganger er 0.

 

Hytten låses; ta ut låsehendelen og legg den på hylla, lukk døren, god tur hjem.

 

OBS: Hvis ikke vannet kommer når G5 trykkes om vinteren, da er det frosset i rør eller kum, eller begge deler, *1), trykk G3 for tining, vent i ca 4 timer. For sikkerhets skyld kan man sende SMS #tining i god tid (1/2 dag) før man kommer. Husk slå av tining. PS. Alle kommandoer til TeleControl kan være med store eller små bokstaver.

 

                                                                                                                            Tilbake