Tilbake

Båtbetjening på Solnes.

Båten heter Naustvik  og det er en Sting 535 PRO som er utstyrt med en 50 HK Evinrude- og en 5 HK Suzuki hjelpemotor og 2 vindskjermer.

Båt/Sting-535-pro

Slipp

Det er støypt en slipp med hjulspor på hver side, og laget en tralle som passer til båten og slippen. Under trappen i naustet er det montert en vinsj på veggen som trallen og båten kan dras opp med. Slippen

Utsetting av båt

Når båten skal settes ut, kan den skyves/rulles ut, eller det benyttes en ekstra talje som festes i moloen (hvis man er allene). Den ene enden av tauet festes bak i tralla og den andre enden til vinsjens krok. Sikre båt og tralle med spesialtauene foran bundet slakk til trappen så trallen og båten ikke ruller ukontrollert ut fra slippen. Kjør vinsjen og slakk tauene foran til trallen begynner å trille selv. Påse at hjulene treffer sporene på sidene av slippen. Bruk en liten stokk som ligger i naustet til å jekke trallen i posisjon. Kontroller sjøsettingen med å holde igjen med tauene- eller skyv. Det vil være en stor fordel at man er med på en instruksjon og sjøsetting før bruk av båten. Spyl av trallen med fersvann.

Før motoren startes, kontroller om det er nok olje i tanken for blanding med bensin, etterfyll eventuelt.

Fortøyning

Det er lagt ut fortøyning utenfor moloen med dragtau til lands. Båten kan ligge i fortøyningen når noen er tilstede, men ved avreise må båten tas opp i naustet. Hvis det meldes og kommer mye vind, bør båten flyttes til fortøyning på Vågen hos Hermansen. For vinteropplag skal fortøyningen legges på bunn ved å ta av bøen som smøyes løs fra dragringen. Dragtauet legges opp i fjæra og festes til steiner/fjell.

Opptaking av båt

Båten må tas opp på flo sjø (høyvann). Trallen rulles ut i vannet (vent til den synker) og båten dras opp i krybben. Tilpassede dragtau tilkoblet vinsjens wire festes i båten og tralla. Start vinsjen og dra båten i riktig posisjon på trallen (tau på siden av trallen skal være i forkant av venstre sete) og videre opp foran naustet for service (se vinteropplag).Spyl av saltvann fra båt og tralle.

Trallen sikres/låses så den ikke ruller ned, før wiren fra vinsjen festes direkte til trallen. Dra trallen med båt opp og inn på gulvet til båten stopper i trappen. Jekk den litt til siden og forbi trappen. Fest båten i trappen. Ta ut pluggen fra stikkontakten for vinsjen.

Vinteropplag. Se Film: 

a. når båten står foran naustet; vaske, rydde etc., sjekk om det er skader på skroget.
b. kjør motoren varm i 5-10 min med vannslange koblet til klokke og underhuset.Vannklokke for motor
c. slå av motoren og gjør vinterprosedyre av motoren som under.

1.Trekk opp vinteropplagringsspaken (tomgangsspaken), start motoren og la motoren gå på tomgang i ca 15 sekunder, 4 røde led i displayet på konsoll vil blinke.

2. Etter at motoren har gått i minst 15 sek/4 røde led har sluttet å blinke, trykk ned tomgangsspaken og la motoren gå. 4 røde led vil blinke igjen.

3. Etter at motoren har gått i nye 15 sek/4 røde led har sluttet å blinke, trekk opp tomgangsspaken igjen. Motoren vil akselerere til rask tomgangshastighet og smøre seg selv.

4. La motoren gå til den stopper av seg selv automatisk.

5. Opplaget er komplett når motoren har stoppet, ca 2 min.

Hvis motoren ikke stopper, slå av tenningen og start prosedyren på nytt.

Motoren tiltes ned på en fjøl og avlastes slik at dørene kan lukkes. Slå av hovedbryteren ved batteriet.

Batteriet lades om våren før utsetting med lader som står i naustet.