Vinsj i gammel naust på Senja. 3 fase motor                                        Tilbake

Vinsj i gmlnaust